Yrjönkatu 11 vuotava pihakansi on korjattu
Yrjönkatu 11 vuotava pihakansi on korjattu

article Author

Author's role

January 10, 2023

Article Published

Julkaistu 1.2.2021

Yrjönkatu 11 vuotava pihakansi on korjattu

Kohde:
Kiinteistö Oy Helsingin Yrjönkatu 11
Yrjönkatu 11
Helsinki
2018 - 2021

Hilkos Consulting Oy:n tehtävät:

  • Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
  • Kustannuslaskenta ja -suunnittelu
  • Rakennustöiden työmaavalvonta
  • Talotekniikkatöiden valvonta

Yrjönkatu 11 -kiinteistön vuonna 2004 rakennetun sisäpihan pihakannella, jonka alapuolella sijaitsee autohalli, havaittiin vuotoja. Taloyhtiö tilasi vuotoreittien tutkimisen Hilkos Consultingin johtamalta asiantuntijaryhmältä. Tutkimuksen lopputuloksena todettiin pihakannen rakennusvirheiden olleen erittäin hankalia ja laajoja. Vuotoja oli yritetty korjata muiden yritysten toimesta siinä onnistumatta. Taloyhtiölle esitettiin tutkimusten ja aikaisempien toimenpiteiden pohjalta eri ratkaisuja virheiden korjaamikseksi sekä näiden tuomia kustannusvaikutuksia. Lopulta päädyttiin siihen, että kokonaiskustannuksiltaan edullisimmaksi tuli pihakannen rakentaminen uudestaan.

Kansirakennetta päivitettiin keräämällä vesikaton sadevedet sadevesikaivoihin. Tällä vähennettiin pihakannen kuormitusta suuremmilta vesimääriltä ja estettiin haittaa pihakannen käyttäjille aiheuttavien jäämuodostelmien syntyminen. Pihakannen rakenteissa olleet kermieristeet korvattiin ruiskutettavalla polyuretaanielastomeerivedeneristeellä, jolla minimoitiin mahdollisten rakennusvirheiden syntyminen.

Hankkeesta teki haastavan myös pihakannen kautta kulkeva kulkuyhteys piharakennuksen tiloihin ja naapurikiinteistöön. Myös pelastuslaitos edellytti näiden kulkuyhteyksien olevan pelastusreitteinä esteettömät.

Korjausprojekti eteni alkuperäisen kustannusarvion ja laaditun aikataulun puitteissa.